Informeeritud isikud

Pole pääsu tõdemusest, et paljude tänaste ühiskondlike muutuste sisu on reaalsuse ja selle üha vägevamate institutsioonide digitaliseerumine ja sellest tulenevate uute võimalustega eksperimenteerimine, mille kõnekad näited on polariseeriv ühismeedia, tehisintellekt ja kõikvõimalikus tehnilises mõttes "täiustatud" inimene.

Ei saa salata, et me pole selle suure tehnoloogilise arenguhüppega üldse kohanenud. Ei indiviidide ega ühiskonnana. Pigem tundub pidevalt, et midagi väga suurt on väga valesti. Aga meil puuduvad tunnetuslikud, intellektuaalsed ja täidesaatvad võimed selliste probleemide käsitlemiseks ja oma käitumise kohandamiseks.

On oluline, et neid probleeme ja nende seoseid rohkem teadvustame, et selle kainenemise pinnalt meeldivamat tasakaalupunkti luua. Selleks on oluline sõnastada küsimusi, mida me praegu hästi ei teagi. Selleks on vaja ise käed külge pannes uurida, mis toimub - näiteks, kuidas meie andmeid kasutatakse.

Meil pole tarvis saada kõiketeadjaiks, ent asjade olulisust arvestades on hea alustada mõne võib-olla väga isikliku teema uurimisega, mis ka suuremat pilti uues valguses näha aitab. Nii leiame motivatsiooni oma digitaalse terviklikkuse ja muuhulgas sellele toetuva vaba tahte realiseerimiseks ka vähesoodsates tingimustes.

Praegu õhusolevaid küsimusi saad uurida siin, tulevikus toimuvaga kursis olemiseks saad end regada siin.

Neid teemasid detailsemalt harutanud "Nutika veepudeli" artiklisarja saad lugeda siit.