Andmeaudit, andmekonto jt suhet andmetega toetavad meetmed

Allolev tekst põhineb EV Sotsiaalministeeriumi tellitud "Nõusolekuteenuse analüüsi aruande (Ernst&Young 2021) peatükis 5. "Nõusolekuteenuse tulevikuvisioon" avaldatul (lk 91-92  https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/nt_aruanne_final_3.pdf). Kirjeldasin selles nõusolekuteenuse realiseerimise tulevikustsenaariumit, mille keskse edutegurina käsitlesin meetmete juurutamist, mis toetavad sisulise suhte kujunemist oma andmetega, sh individuaalsete andmekontode ja regulaarse andmeauditi toomist kõigi kodanikeni. Teksti on võrreldes originaaliga toimetatud, laiendamaks algset kitsalt nõusolekuteenuse realiseerimise fookust.

Näotuvastustehnoloogiatest avalikus ruumis - miks me seda soovime ja miks me seda ei soovi?*

12. juuli 2021 - Tanel Mällo

Kujutagem ette olukorda, kus politseil õnnestub kuriteopaiga läheduses oleva turvakaamera abil saada foto võimalikust kriminaalist. Seda fotot võrreldakse automaatselt kõigi Eesti elanike näopilte hõlmava andmebaasiga, et leida kõik (kasutatava näotuvastustehnoloogia arvates) sarnase välimusega isikud. Hommikul koputab uurija ka sinu uksele ning sul tekib vajadus oma süütust tõestada. Hoolimata isegi sellest, et öisele fotole jäänu kandis vähemalt osaliselt nägu varjavat maski. Kas see vastab turvalise ühiskonna kirjeldusele, mida sooviksime?


*See artikkel ilmus esmalt lühendatul kujul 12. juulil 2021 Eesti Päevalehes
https://epl.delfi.ee/artikkel/93977527/tanel-mallo-naotuvastus-arvab-et-see-olid-sina-toenda-et-oled-suutu

Kiirus maha?

04. juuni 2021 - Tanel Mällo

Soovimata kõlada triviaalselt, soovin mängida mõttega, miks võiks kaaluda loobumist (mõnest) infotehnoloogiast - näiteks internetist.

Infoühiskonna mutrid ja poldid

06. september 2020 - Tanel Mällo

Ka kõige entusiastlikumad tehnoloogiasõbrad tunnistavad, et meie infoühiskond ei ole täna selline kõiki omavahel ja parima infoga ühendav, õiglust, võrdsust ja heaolu toetav koht, nagu selle esialgne lubadus. Igapäevaselt häirivad meid võibolla veidi teistsugused asjad kui avaramat pilti vaadata ja mõista üritades. Allpool on veidi suuremaid piksleid rakendav vaade tänase infoühiskonna suurtele probleemidele.

Armastus katku ajal: jälgimisühiskond 2.0*

09. juuni 2020 - Tanel Mällo

Eriolukorras kodus istumine muutis meie tunnetatud maailmamulli mõneks ajaks tillukesemaks. Nagu me ei taju maakera läbi kosmose kihutamist, on hoomamatud ka muutused, mis toimuvad sellal kui diivanil videokõnet teeme, distantsõppe-lapsed taustal vähemalt visuaalselt hägustatud.

Kodusest mullist väljaspool asuv maailm on nii neetult keeruline, et parem on see kellegi teise hoolde usaldada, kes meie eest otsuseid teeb, meie käitumist jälgib ja suunab. Ometi vaidleb mingi sisemine hääl sellele veel vastu.

* artikli rahvapärasem versioon ilmus 8. juunil 2020 Eesti Päevalehes pealkirja all “Armastus taudi ajal. Jälgimisühiskond 2.0”
https://epl.delfi.ee/arvamus/tanel-mallo-armastus-taudi-ajal-jalgimisuhiskond-20?id=90097209

“POMMUUDIS”: Facebook kontrollib endiselt kõike, mida sa teed ja mõtled!*

27. märts 2020 - Tanel Mällo

“Tead nüüd saab Facebookist kõik oma andmed ära kustutada!”

“OMG, kas proovisid?”

“Muidugi!”

“Mis siis juhtus?”

“Mitte midagi!”


* artikli rahvapärasem versioon ilmus 11. märtsil 2020 Eesti Päevalehes pealkirja all “Pommuudis — Facebook kontrollib endiselt kõike, mida sa teed ja mõtled!”. https://epl.delfi.ee/arvamus/tanel-mallo-pommuudis-facebook-kontrollib-endiselt-koike-mida-sa-teed-ja-motled?id=89183305

Siin me oleme*

09. jaanuar 2020 - Tanel Mällo

Pea igaüks, kel kapis teismelise-aja päevikud, teab missugust valu nende täiskasvanuna lugemine silmadele ja ajule põhjustab. Telefonis, arvutis ja kaubandusvõrgu kliendikontodel toimuvale kriitilise kõrvalpilgu heitmine võib sama efekti anda. Mis meid ometi selleks sundida võiks?

* artikli rahvapärasem versioon ilmus 7. jaanuaril 2020 Eesti Päevalehes pealkirja all “Sinu poeajalugu on piinlik kui teismelise päevik”
https://epl.delfi.ee/arvamus/tanel-mallo-sinu-poeajalugu-on-piinlik-kui-teismelise-paevik?id=88575101

Pärast kino läheme õhtust sööma*

01. detsember 2019 - Tanel Mällo

Homme vabastab tehisintellekt — paljude optimistlike prognooside kohaselt — inimesed tüütust rutiinist. Ja see pole veel kõik. Vabadus tüütust rutiinist annab meile võimaluse pühenduda tõeliselt olulisele — keerukate probleemide lahendamine, loovus, empaatia ja tervislikud eluviisid. Aga.

* See lugu osales ja võitis toimetatud kujul ka Eesti Päevalehe 2019. a arvamuskonkursi: https://epl.delfi.ee/arvamuskonkurss/mis-saab-homme-tanel-mallo-parast-kino-laheme-ohtust-sooma-kes-seda-tegelikult-otsustab?id=88171153

Milleks meile andmekaitse?*

03. juuli 2018 - Tanel Mällo, Marju Lauristin

Raske vaidlustada Ott Karulini väidet, et tuhnime oma andmetes nagu digimaailmas põrsad. Ka uus Euroopa andmekaitse üldmäärus (ingl. k. general data protection regulation, edaspidi GDPR) ei muuda kedagi päevapealt targemaks. Selleks, et soov ja tajutud võimalused ise oma digimaailma puhtuse ja tervislikkuse eest hoolitseda oleks sama loomulikud kui vajadus puutumata looduse järele, vaatame üle, mis meid siia tõi ja (kuna see meid teadupoolest enam edasi viia ei saa, siis) kuidas nüüd on mõistlik tegutseda.

* See artikkel ilmus algselt Postimehes
https://arvamus.postimees.ee/4512986/tanel-mallo-ja-marju-lauristin-milleks-meile-andmekaitse

Digikirjaoskus talurahvakooli*

01. märts 2016 - Tanel Mällo

Oleme täna üksikisikutena rikkamad kui kunagi varem – vähemalt virtuaalselt. Suur osa moodsa majanduse ärimudelitest ning nende kaudu loodud väärtusest toetub üksikisikust teenusekasutaja loodud andmetele. Neil andmetel on ressursina mitmeid sarnasusi maavaradega. Olulisim sarnasus on see, et väärtuslikud varad vajavad tarka kasutajat.

* Artikkel ilmus Äripäevas Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, Telia, ACE Logisticsi, Combimilli ning Äripäeva arvamuskonkursi Edukas Eesti raames:
https://www.aripaev.ee/arvamused/2016/03/01/tanel-mallo-digikirjaoskus-talurahvakooli